Zapsat se

On-line přihláška

On-line přihláška

Off-line přihláška

Off-line přihláška

Žádost o přijetí k výuce a výcviku

1. Žádost o řidičské oprávnění si oboustranně vytiskněte, důkladně prostudujte a vše potřebné vyplňte. Dokument je také k dispozici u nás v autoškole. 

2. Zajděte si na lékařskou prohlídku k vašemu praktickému lékaři, který Vám vyplní platný Posudek zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla. Tento dokument nám následně předáte.

Ceník

Řidičská oprávnění

Skupina Popis Min. věk Cena Cena jízdy - 1h*
AM Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1. Více informací 15 12 500 Kč 500 Kč
A1 Lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3. Více informací 16 13 000 Kč 500 Kč
A2 Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Více informací 18 14 000 Kč 600 Kč
A Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW, 3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2, 4. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg. Více informací 21 15 000 Kč 700 Kč
Rozšíření A1 >A2 Celý výcvik pro držitele A1. 18 7 000 Kč
Doplnění A1 >A2 Pokud držíte řidičské oprávnění na A1 minimálně dva roky. 18 1 800 Kč
Rozšíření A1 >A Celý výcvik pro držitele A1. 24 8 000 Kč
Rozšíření A2 > A Celý výcvik pro držitele A2. 24 8 000 Kč
Doplnění A2 >A Pokud držíte řidičské oprávnění na A2 minimálně dva roky. 20 2 100 Kč
Rozšíření A1 > B Cena platná pokud jste skupinu A1 absolvovali v naší autoškole.
Motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo. Více informací
18 16 000 Kč
B Motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo. Více informací 18 17 000 Kč 500 Kč
B L17 Řidičské oprávnění v 17 letech. Dostupné od 01.01.2024.
Motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo. Více informací
17 18 000 Kč 500 Kč
B Holýšov Motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo. V Holýšově. Více informací 18 16 000 Kč 500 Kč
B L17 Holýšov Řidičské oprávnění v 17 letech. Dostupné od 01.01.2024.
Motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo. Více informací
17 17 000 Kč 500 Kč
B96 Rozšíření ke skupině B. Skládá se ze soupravy o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg. 18 3 600 Kč
B+A1 Skupina B + A1. 18 28 000 Kč
B+A2 Skupina B + A2. 18 29 000 Kč
B+T Skupina B + T. 18 34 000 Kč
B+E jízdní souprava složená z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg. Více informací 18 7 000 Kč 600 Kč
C Motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Více informací 18 24 000 Kč 900 Kč
C+E Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg. Více informací 18 12 000 Kč 1 000 Kč
Držitel B >D Motorová vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Více informací 21 35 000 Kč 900 Kč
Držitel C >D Motorová vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg. Více informací 21 23 000 Kč 900 Kč
D+E Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg. Jízdní souprava zařazená do skupin BE a D1E. Více informací 21 12 000 Kč 1 000 Kč
Držitel B >T Traktory a pracovních stroje samojízdné; k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo. Podmínkou je držení řidičského oprávnění na skupinu B. Více informací 18 11 000 Kč 600 Kč
T Traktory a pracovních stroje samojízdné; k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo. Více informací 17 18 000 Kč 600 Kč

* Výuka v cizím jazyce angličtina / němčina + 5 000 Kč (200 €)

* Výuka pouze o víkendech + 3 000 Kč

* Jedna vyučovací hodina = 45 minut

* Rychlokurz (řidičský průkaz do 5 týdnů)  + 1 500 Kč

* Cena nezahrnuje poplatek za úřední zkoušku, který činí 700 Kč