Služby

Řidičská opravnění
Kondiční jízdy
Profesní průkazy

Řidičská oprávnění

AM

Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1.

A1

Lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3.

A2

Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

 

A

Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW, 3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2, 4. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

B

Motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.


B+E

Jízdní souprava složená z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg.

C

Motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

C+E

Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.


D

Motorová vozidla s více než 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

D+E

Jízdní souprava složená z motorového vozidla skupiny D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg. Jízdní souprava zařazená do skupin BE a D1E.


T

Traktory a pracovních stroje samojízdné; k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo.

Daruj autoškolu

Dárkové poukazy pro každého Vám rádi připravíme v naší autoškole. Darujte poukaz na skupinu B v naší autoškole. Skvělý dárek pro budoucí řidiče. 

Trenažér

Vyzkoušejte si jízdu v autě bez rizika.

Učte se kdekoliv

Naše autoškola, jako jedna z mála, poskytuje vyučování teorie online. Používáme systém google classroom. Každému žákovy je přidělen vlastní klíč do online kurzu. Není nutné docházet do autoškoly. Lze se učit v pohodlí domova.