Nezapomeňte si pro toto vyšetření zajistit platnou lékařskou prohlídku a výpis z bodového systému, který musí být proveden obcí s rozšířenou působností. Oba tyto doklady nesmí být v den konání vyšetření starších

30 dnů.