Profesní průkazy

Profesní průkaz

Profesionální řidiči, aby byl váš profesní průkaz prodloužen o dalších pět let, musíte do data jeho expirace, která je vyznačena na zadní části řidičského průkazu, stihnout pět pravidelných školení. Objednejte se v naší autoškole ještě dnes.