Dopravní hřiště

Výuka na dopravním hřišti

Naše autoškola, mimo jiné, poskytuje výuku pro děti ze základních škol. Napřed probíhá teoretická výuka ve třídě, poté se děti přesunou na dopravní hřiště a učí se praktickým dopravním předpisům a pravidlům. 

Dle zákona č. 361/2000 Sb §124 (Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů)

2) h) provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,

DO_znak_2-1-1
besip