A1

Popis

Minimální věk je 16 let
Standardní délka kurzu: 1 měsíc
    •  lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
    • tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW
    • čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3

Vozidlo

Popis vozidla

Přihlášení a cena

Slevový program se připravuje